Tidigare Kullar

2017-01-01 ()

En hane som fick heta Quiz

♂ Quiz

Kiara 2015-06-07 (Milo)

Åtta valpar åtta hanar

♂ Ohund1

♂ Ohund2

♂ Ohund3

♂ Ohund4

♂ Ohund5

♂ Ohund6

♂ Ohund7

♂ Ohund8

Kiara 2014-02-27 (Eckho)

Nio valpar sex hanar tre tikar

♂ Nhund1

♂ Nhund2

♂ Nhund3

♂ Nhund4

♂ Nhund5

♂ Nhund6

♀ Ntik1

♀ Ntik2

♀ Ntik3

Tina 2013-02-28 (Jari)

Nio valpar fem hanar och fyra tikar

♂ Mhund1

♂ Mhund2

♂ Mhund3

♂ Mhund4

♂ Mhund5

♀ Mtik1

♀ Mtik2

♀ Mtik3

♀ Mtik4

Saphira 2012-03-12 (Blazer)

Nio valpar fem hanar fyra tikar

♂ Lhund1

♂ Lhund2

♂ Lhund3

♂ Lhund4

♂ Lhund5

♀ Ltik1

♀ Ltik2

♀ Ltik3

♀ Ltik4

Tina 2011-05-06 (Simba)

Åtta valpar fyra hanar fyra tikar

♂ Khund1

♂ Khund2

♂ Khund3

♂ Khund4

♀ Ktik1

♀ Ktik2

♀ Ktik3

♀ Ktik4

Tina 2009-07-17 (Eddie)

sju valpar fem hanar två tikar

♂ Ehund1

♂ Ehund2

♂ Ehund3

♂ Ehund4

♂ Ehund

♀ Etik1

♀ Etik2

Copyright © 2019 Nadites Kennel